Zrušitev velodroma mora postati predmet neodvisne preiskave

23. januarja 2023 je prišlo do udora oziroma zrušitve strehe na športnem objektu v Češči vasi. Pri tem je prišlo do znatne škode na premoženju in tudi do potencialne nevarnosti za zdravje in življenje ljudi. Pri tem je nastala velika materialna škoda, poleg tega pa do nadaljnjega ne bo več mogoča uporaba športnega objekta.

Zavod Novo mesto in Mestna občina Novo mesto sta takoj po dogodku izdala sporočilo za javnost, v katerem sta izključila kakšno koli možnost malomarnega ravnanja, saj naj bi upravljalec upošteval vse predvidene protokole in postopke.

Ustvarjanje vtisa v javnosti, da gre pri dogodku za naravno nesrečo oziroma nezgodo je po našem mnenju napačno. Dejstvo je, da količina snega, ki je padla v noči iz 22. na 23. december (in pred tem) nikakor ne presega pričakovanih količin.

Objekti morajo biti projektirani, izvedeni in upravljani na način, da tovrstne pričakovane količine prenesejo. Zato je vzrok navedenega dogodka lahko zgolj sistemski ali človeški. Bodisi je bil objekt napačno projektiran, bodisi je bila izvedba pomanjkljiva ali pa upravljanje z objektom ni bilo ustrezno. V vsakem primeru sklicevanje na veliko količino snega ne more biti pravi odziv odgovornih na navedeni dogodek. Sploh pa tega ne smemo trditi, preden z gotovostjo ne izključimo vseh drugih možnosti.

Pričakujemo, da bodo vse odgovorne inštitucije, tako Mestna občina Novo mesto, kot Zavod Novo mesto, prav tako pa tudi policija in tožilstvo opravila svojo nalogo. Priti mora do neodvisne preiskave dogodka in ugotavljanja morebitne odgovornosti podjetij, inštitucij in odgovornih oseb.

Pričakujemo tudi, da bo o zadevnem dogodku razpravljal občinski svet.

GOR