Nosilci liste Solidarnost Novo mesto

Solidarnost Novo mesto bo tudi na letošnjih volitvah nastopila s svojo listo kandidatko in kandidatov za Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Naše kandidate/-tke smo prosili, da povedo nekaj o sebi in o tem, zakaj so se odločili za kandidaturo na listi Solidarnosti.

Tako vam predstavljamo našo »nepremagljivo enajsterico«. Vabimo vas, da obkrožite našo listo. S tem boste podprli to raznoliko skupino ljudi, ki pa je povezana s tremi vrednotami: solidarnost, pravičnost in Novo mesto.

Uroš Lubej

Uroš LubejRojen sem leta 1975 v Novem mestu, kjer sem obiskoval Osnovno šolo Katja Rupena (danes OŠ Center) ter gimnazijo. Doštudiral sem v Ljubljani, z družino pa živim v Novem mestu. Zaposlen sem kot učitelj na Gimnaziji Novo mesto. Dobro desetletje sem deloval kot novinar in odgovorni urednik revije Park in pozneje portala Novomeški Čuvar. Pri svojem novinarskem delu sem se prednostno ukvarjal s preiskovanjem spornega delovanja lokalne politične elite. Sodeloval sem tudi z Anton Podbevšek Teatrom, Založbo Goga, Društvom novomeških študentov in revijo Rast, predvsem pri projektih, povezanih z oživljanjem novomeškega kulturnega življenja. Leta 2012 sem se pridružil odporniškemu gibanju Vseslovenska ljudska vstaja, ki je v odstop prisililo med ljudmi nepriljubljeno drugo vlado Janeza Janše. Kasneje pa sem kot soustanovitelj stranke Solidarnost tudi sam vstopil v aktivno politiko, s ciljem, da uresničujem vizijo pravične in solidarne družbe.

Že dva mandata se v občinskem svetu borim za bolj pravično, bolj solidarno, bolj demokratično in bolj transparentno družbo. V dveh mandatih sem se izkazal kot najbolj aktiven svetnik, z mnogo vloženimi pobudami, med njimi jih je veliko tudi uresničenih. Vesel sem, da je naše mesto po zaslugi novega vala v novomeški politiki doseglo lep razvoj, hkrati pa v politiki vztrajam, ker je pred nami mnogo izzivov, še posebej v luči zaostrenih globalnih nasprotij. Zavzemam se za to, da so vrtci dostopni vsem otrokom in staršem. Da se enakomerno razvijajo vsi deli občine. Da se ohranijo in razvijajo zelene javne površine, inovativna otroška igrišča ter drugi prostori za druženje. Da se nadaljuje z oživljanjem mestnega jedra. Da bodo ulice, ustanove in obeležja poimenovane tudi po pomembnih ženskah. Da bomo vsi vedeli, kam gre naš skupni občinski denar. Da bomo lahko vsi predlagali projekte, ki jih bo financirala občina.

Maja Žunič Fabjančič

Maja Žunič FabjančičPo izobrazbi sem univerzitetna diplomirana komunikologinja, zaposlena na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto kot vodja Regijskega NVO centra, sicer pa že vse življenje aktivna državljanka in prostovoljka. Kot koordinatorka in vodja evropskih in drugih projektov si že več kot desetletje in pol prizadevam za bolj kakovostne pogoje za življenje občanov z vzpostavljanjem sistemskih rešitev. Sodelovanje pri projektih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni mi je omogočilo razviti številna znanja in veščine, predvsem pa uvid v priložnosti in prednosti prenosa dobrih praks v našo občino. Kot nevladnica imam dober pregled nad rešitvami, ki jih ponujajo javni, zasebni in nevladni sektor, in poznam načine, kako jih povezati. Verjamem, da lahko s povezovanjem že obstoječih lokalnih storitev in virov tudi brez večjih finančnih vložkov neposredno zadovoljimo potrebe različnih ranljivih skupin prebivalstva, kot so mladi, starejši, osebe z oviranostmi, socialno izključeni in drugi.

Pomembno se mi zdi presegati politične delitve, delovati povezovalno in podpreti tiste rešitve, ki bodo izboljšale življenje Novomeščankam in Novomeščanom. V preteklem mandatu sem bila kot svetnica Solidarnosti v občinskem svetu kljub težki Covid situaciji, med najbolj aktivnimi svetnicami/svetniki z vloženimi nekaj manj kot 60 pobudami in vprašanji. Poleg svojih idej in usmeritev sem vedno prisluhnila tudi vam, občankam in občanom, in podala številne pobude posameznikov in nevladnih organizacij.

Delo občinske svetnice ni le priložnost za podajanje pobud in vprašanj, ampak zajema tudi delo v delovnih skupinah in delovnih telesih občinskega sveta. Kot članica sem sodelovala v Odboru za družbene dejavnosti in Komisiji za statut in poslovnik, ter najprej vodila in nato sodelovala pri pripravi Strategije za mlade. Dokument s ključnimi ukrepi povečuje mladim dostopnost do stanovanj ter jim nudi več priložnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. Zavzela sem se za povišanje sredstev za programe socialnega in zdravstvenega varstva, saj se stiske ljudi povečujejo. Veliko pozornosti sem namenila temu, da je treba vzpostaviti nove kakovostne in vsem dostopne javne površine in poleg ozelenitve mesta zgraditi tematski mestni park, skupno in sodobno otroško igrišče za vse starosti z zunanjo in notranjo enoto, skatepark, kotalkališče, mestno plažo in pa Glavni trg, poln življenja in dogodkov.

S svojo družino želim živeti v odprtem in vključujočem mestu, zato zagovarjam, da bi moral imeti vsak občan/občanka možnost predlaganja in odločanja o delu občinskega proračuna. Kultura dialoga in sodelovanje se mi zdita ključna pri doseganju konsenza pri odločitvah. Zato sem za občanke in občane, kljub opozicijski vlogi, vedno podprla dobre predloge ter predlagala izboljšave in druge konstruktivne rešitve za tiste stvari, ki bi se lahko naredili bolje. Po mojem trdnem prepričanju lahko naše mesto napreduje le, če je vzpostavljen prostor, kjer lahko vsi sodelujejo in se vključujejo za ključne skupne cilje. Ker sem v teh letih dobila veliko povratnih informacij, da delam dobro in v pravi smeri, sem se odločila kandidati še enkrat. Zato bom vesela vašega zaupanja, ki mi ga lahko izkažete z vašim glasom ZA Solidarnost na lokalnih volitvah za občinski svet. Novo mesto je tudi tvoje!

Mitja Sadek

Rojen sem bil leta 1976 v Novem mestu, kjer sem obiskoval bršljinsko osnovno šolo ter maturiral na Gimnaziji Novo mesto. Po izobrazbi sem magister zgodovinskih znanosti ter profesor latinščine. Svoje prve zaposlitve sem našel v različnih slovenskih gimnazijah, kjer sem poučeval latinščino in zgodovino. Kasneje sem se ustalil v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, v katerem sem vrsto let opravljal vodstvene funkcije. Od leta 2020 sem v arhivu zaposlen na strokovnem delovnem mestu arhivista. Obenem na zdravstveni šoli v Novem mestu poučujem zdravstveno terminologijo. V letih 2017 in 2018 sem opravljal funkcijo mestnega svetnika v občinskem svetu MO Novo mesto. Od leta 2018 do 2022 sem bil član Nadzornega odbora MO Novo mesto.

Na listi Solidarnosti kandidiram že tretjič. Glede ponovne kandidature nisem imel nobenih pomislekov, saj verjamem, da se mora čim več državljanov politično angažirati in na ta način sodelovati pri upravljanju skupnega javnega dobra. Prepričan sem, da lahko le s konkretno akcijo premikamo stvari naprej in na bolje v smeri višje kvalitete življenja za vse. Kritika sama po sebi, četudi je dobronamerna in utemeljena, žal ne zadostuje, če hočemo uresničiti dobre ideje in popraviti napake. Odločitev za ponovno kandidaturo je bila zelo lahka, saj sodelujem z ljudmi, ki jim zaupam in s katerimi me družijo sorodna prepričanja.

Moja pričakovanja glede politike na občinskem nivoju sestavlja nekaj načel, na katerih bi morala temeljiti sleherna oblast: občinska oblast naj upravlja z občino kot odgovoren gospodar in pri tem misli na skupnost občanov, ki jim mora služiti; občinska oblast naj pred osebne in parcialne interese vsakič postavlja javno dobro in občo korist; vsako svojo odločitev mora biti pripravljena kadar koli upravičiti pred kritičnimi občani; na podlagi jasnih strateških usmeritev mora odločno ukrepati, da bi občina vseskozi napredovala v smeri trajnostnega razvoja.

Nataša Mirtič

Rojena sem leta 1973 v Novem mestu. Po končani srednji gradbeni šoli sem naredila sprejemne izpite na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer sem leta 1997 diplomirala na Oddelku za slikarstvo. Profesor Logar me je med dodiplomskim študijem navdušil nad grafiko, zato sem študij nadaljevala in pod njegovim mentorstvom zaključila magisterij v letu 2001. Grafika spada med tehnično zahtevnejše likovne tehnike, za njo je značilna procesualnost, ki terja veliko načrtovanja in predvidevanja. Ravno zaradi naštetega je moja najljubša likovna tehnika in ustvarjam izključno v njej. Za svoje delo sem prejela več nagrad in sodelovala na več izborih slovenske grafike doma in v tujini. Sem tudi ustanovna članica Društva likovnih umetnikov Dolenjske, stanovskega združenja profesionalnih in formalno izobraženih likovnih umetnikov. Sodelovala sem v organizacijskem odboru za pripravo dveh bienalov sodobne likovne umetnosti Etike(te) v Novem mestu in organizirala več razstav.

Na listi Solidarnost kandidiram, ker se mi zdi pravi trenutek za svojo aktivnejšo podporo dosedanjemu delovanju njihove svetniške skupine, ki je bila v svojem dosedanjem opozicijskem delovanju vedno konstruktivni kritik in aktivni pobudnik mnogih dobrih predlogov. Kot Novomeščanka opažam tudi, da ideje o transparentni politiki, pobude za trajnostni razvoj, vključevanje, delo za skupno dobro in solidarnost ne ostajajo samo pobude na papirju, ampak jih svetniki Solidarnosti dejansko udejanjajo tudi s svojim zgledom v vsakdanjem življenju.

Kot likovna ustvarjalka si bom s svojim delovanjem prizadevala, da bo naše okolje prijaznejše za mlade likovne ustvarjalce. Novo mesto namreč žal, za razliko od npr. Maribora ali Ljubljane, nima na voljo umetniških ateljejev, ki bi jih ponudilo v uporabo mladim perspektivnim umetnikom. Želim si, da bi se v našem mestu končno našel prostor za mednarodni rezidenčni center, produkcijsko in ustvarjalno središče za pretok znanja in izkušenj med ustvarjalci in obiskovalci. Samo tako lahko ustvarimo pogoje za novo Novomeško pomlad na katero smo tako ponosni.

Branko Babič

Branko BabičBranko Babič je fotograf, karikaturist in tudi podjetnik. Rodil se je v Varaždinu, odraščal v Zagrebu, vendar ga je ljubezen vodila v Slovenijo, najprej v Belo krajino, nato pa v Novo mesto. Dokler se ni kot fotograf zaposlil v Dolenjskem muzeju, je delal vse mogoče stvari: bil je novinar, grafični oblikovalec, likovni urednik in celo radijski voditelj. Deloval je v številnih organizacijah, med drugim v SDK, pri Trimu, v časopisnih družbah in na radijskih postajah. Za eno od številnih radijskih reportaž je bil nagrajen na radijskem festivalu v Milanu.

Vse svoje življenje je risal in se sčasoma oblikoval tudi kot karikaturist. Po osamosvojitvi je dolga časa deloval tudi kot podjetnik, v zadnjih letih pa se je znova vrnil h karikaturi. S svojimi karikaturami nastavlja ogledalo času in družbi, pri tem pa nikoli ni žaljiv in prostaški, vedno pa kritičen in razmišljajoč.

Listi Solidarnosti se je priključil, ker mu je blizu njen program, socialna občutljivost, odnos do kulture in umetnosti. Blizu so mu vrednote pravičnosti, enakih možnosti, trajnostnega razvoja, demokratičnosti in odprte družbe.

Ema Butara

Ema ButaraRojena sem v Novem mestu, leta 1997. Svoje šolanje sem začela na OŠ Bršljin v Novem mestu in nadaljevala na Gimnaziji Novo mesto, kjer sem začela odraščati, razmišljati s svojo glavo. V 2. letniku sem začela pisati pri šolskem glasilu Stezice in se vse bolj aktivno ukvarjati s tematikami, ki so me zanimale. Ustvarila sem si svoja stališča glede sveta, naše države, pravičnosti in nepravičnosti, enakopravnosti in medsebojnih odnosov. Leta 2015 sem sodelovala pri kampanji Čas je ZA. Leto kasneje sem maturirala in se vpisala na Fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Tam sem prebivala dobre tri leta svoje mladosti in se v tem času malo oddaljila od Novega mesta. Kmalu pa sem ugotovila, da sem pri izbiri študija naredila napako, zato sem se iz fakultete izpisala in se zaposlila kot poslovodja v Eurospinu na Rudniku. Pred kratkim sem se preselila nazaj v Novo mesto, kjer si želim tudi ustvariti svojo prihodnost.

Zakaj sem se odločila, da bom na listi Solidarnosti? Opazila sem, da je v družbi zakoreninjena misel, da smo mladi leni, pasivni in nezainteresirani za kakršno koli vključevanje v politične zadeve. Meni pa ni vseeno in sem mnenja, da smo ravno mladi tisti, ki bomo živeli tukaj čez 20, 30 let in imamo lahko zelo velik vpliv na to v kakšnem svetu želimo živeti. Moj dedek vedno pravi: »Naša dolžnost je, da gremo vsaj na volitve. Tako se lahko vsaj pritožuješ čez stanje v državi. Če nisi naredil čisto ničesar, bodi raje tiho.« Želim si, da bi res izkoristili vse potenciale, ki jih imamo, saj mislim, da bi lahko postali zelo uspešna občina. Sama se bom vedno po svojih močeh zavzemala za naša stališča, za boljši jutri, za svobodo, enakopravnost, pravičnost, solidarnost in enake možnosti vseh ljudi. Ravno zato bom – s svojim imenom na listi – podprla Solidarnost.

Ivo Moravec

Ivo MoravecRojen sem leta 1951 v Novem mestu, kjer živim in ustvarjam že vse svoje življenje. Sem projektant in nadzornik pri gradnji objektov. Že dolga leta sem aktiven tudi v nevladni organizaciji, ki skrbi za pomoč pri zdravljenju odvisnosti. S stanjem, kakršno je v naši občini, nisem povsem zadovoljen, zato sem se odločil aktivno vključiti v lokalno politično dogajanje. Sem za to, da v politiki ne prihaja do korupcije, klientelizma, nepotizma in da se skupaj z občani načrtuje in soustvarja delo in razvoj občine. Pomembno se mi zdi, da bi mestna občina in župan delovala bolj vključujoče in razumevajoče do vseh organizacij in posameznikov, ki izvajamo socialno-varstvene programe in skrbimo za ljudi, ki potrebujejo pomoč. Občina se mora zavedati, da tudi številna društva izvajajo storitve za naše občane.

Zavzemam se tudi za to, da bi Mestna občina Novo mesto aktivneje pristopila k reševanju problematike neprimernega ravnanja z živalmi.

Zato moje ime na listi stranke Solidarnost: da skupaj z njo in njenimi somišljeniki naredimo korake v novo smer – za novo Novo mesto in vse kraje v občini.

Vlasta Stokanovič

Vlasta StokanovičZakaj spet kandidiram na listi Solidarnost za občinsko svetnico? Sem upokojena predmetna učiteljica. V Novem mestu živim 51 let. Tu sem »oddelala« vso svojo delovno dobo. Delala sem kot vzgojiteljica v dijaškem domu, poučevala nemški in srbskohrvatski jezik in bila šolska knjižničarka v OŠ Center, še prej na OŠ Grm. Po upokojitvi sem bila prostovoljka na RIC-u v NM, vodila sem začetniške tečaje nemščine za odrasle, aktivna sem bila v Društvu upokojencev in v Varstveno-delovnem centru.

Osem let naš že naš župan Gregor Macedoni obljublja varovana stanovanja za starejše. Zdaj so predvidena na petih različnih lokacijah z različnimi investitorji.

Smo gospodarsko najbogatejša občina v SLO in z najmanjšo zadolženostjo na prebivalca. A dve moji prijateljici sta si že poiskali taki stanovanji v Trebnjem in v Šmarju pri Jelšah. Koliko je še takšnih? Po toliko letih aktivnega življenja v občini Novo mesto moraš na novo iskati osebnega zdravnika in zobozdravnika, zapustiti nekdanje sodelavce, prijatelje, mesto, knjižnico, itn.

Edini prostor, kjer se dobivamo upokojeni, je stavba Društva upokojencev Novo mesto z zelo skromnimi prostori. Pred vhodom je tu zbirališče novomeških brezdomcev. Očitno se župan s svojo večino v občinskem svetu zaveda, da starejši ne bomo šli protestirati ali kako drugače zahtevati pogoje za varno in dostojno starost. Tudi v Domu starejših v Novem mestu so kapacitete vedno polne in čakalna vrsta dolga. In tako je zelo dobro, da imamo solidarnostno pomoč starejši starejšim, medsosedsko pomoč in podobno.

Kako dolgo bo še tako v naši občini?

Viktor Kapš

Viktor KapšRojen sem v Novem mestu, leta 2002. Šolal sem se na Srednji trgovski šoli Ljubljana, smer aranžerski tehnik, kjer sem kot oseba kreativno odrastel. Kot vaškemu otroku je Ljubljana odprla pot v nova razmišljala glede sveta ter odločnost o različnih tematikah, ki me zanimajo. Letos sem maturiral in se pri dvajsetih letih odločil za redno zaposlitev v trgovini, kjer bom razvijal svojo karierno pot, saj sem mnenja, da vsak potrebuje določene izkušnje pred nadaljevanjem šolanja. Z izkušnjami in znanjem si lažje gradimo prihodnost.

Sem del generacije, ki se po svojih najboljših močeh bori za pravice vseh ljudi in podpira “drugačnost”. To smo že tudi dokazali z močnimi volilnimi udeležbami tako na volitvah kot na referendumih. Čeprav imamo po mnenju nekaterih v rokah samo mobitele in socialna omrežja, jih znamo uporabljati tudi v koristne namene. Z glasovi lahko naredimo pozitivne spremembe in prepričujemo drug drugega glede pomena volitev. Imamo dolžnost sodelovati na volitvah in odločnost, da pomagamo pri spremembi stanja v občini in državi. Vem, da sem lahko glas prelomne točke za odločitev, ki nas bo zaznamovala v prihodnjih letih. Sam poskušam izkoristiti vse potenciale, ki jih imam. Prepričan sem, da bi lahko postali zelo uspešna občina. Vedno sem se boril in zavzemal za vrednote enakopravnosti in pravičnosti za vse prebivalce sveta. Zaradi tega tudi s svojim imenom na listi podpiram Solidarnost.

Marjanca Kočevar

Marjanca KočevarMarjanca Kočevar, rojena v Metliki, že 40 let živi v Novem mestu, kjer je delala v Študijski knjižnici Mirana Jarca in poučevala v osnovni šoli. Poleg tega je že ves čas, v vsakokratnem delovnem okolju, aktivno predana kulturi. Napisala je sedem knjig poezije, bila v raznih uredništvih literarnih revij, delovala v republiških odborih in svetih za kulturo, njene pesmi so objavljene v več domačih in tujih antologijah, zastopana je tudi v leksikonu Osebnosti, kjer je omenjena med okoli 12.000 najpomembnejšimi Slovenci vseh časov. Prireja Salone poezije, na katerih je sodelovalo okoli 300 umetnikov iz domovine in tujine, iz njih je izšlo kar nekaj mladih slovenskih umetnikov. Po vsej Sloveniji vodi pesniške delavnice, za svoje delo je dobila veliko priznanj in odličij ter visoko Trdinovo nagrado. S poezijo in glasno in pogumno zastavljeno besedo je že kot študentka sodelovala na več demonstracijah in gibanjih za pozitivne spremembe, z angažirano poezijo pa tudi ob slovenskem osamosvajanju. Zmeraj sta ji bili pomembna resnica in pravica ter skrb za človeka, zato aktivno sodeluje tudi v slovenskem Amnesty International.

Je dolgoletna članica Društva slovenskih pisateljev in Društva Novo mesto. Izkazala se je tudi pri humanitarnem delu, za kar je dobila državno priznanje Ministrstva za delo in družino.

O svojem nastopu na listi Solidarnosti pa pravi: »K Solidarnosti Novo mesto sem se pridružila zaradi programa, saj si želim sprememb, tako v samem Novem mestu kot bližnji okolici. Z vsem srcem sem podpirala vstajniška gibanja v občinskem in državnem merilu. Podpiram prof. Uroša Lubeja, ki je človek z vizijo, za katerega verjamem, da bo v naše mesto vložil vse svoje ideje, znanje in moči in da ga bo pri tem vodila želja po pravičnosti in enakih možnostih prav za vse občane. Želimo si, da bo mesto zaživelo tako, kot si vsi želimo, seveda tudi na kulturnem področju, kjer lahko s svojimi dolgoletnimi izkušnjami aktivno sodelujem tudi sama. Zavzemam se za medgeneracijsko solidarnost. Še posebej pa bi rada opozorila na to, da bi morala občina podpirati program psihosocialne pomoči za mlade in za starejše, saj je zadnja covid kriza povzročila mnogo stisk pri vseh generacijah.«

Mitja Simič

Mitja SimičRojen sem bil leta 1964 v Novem mestu, kjer sem obiskoval grmsko osnovno šolo ter maturiral na Gimnaziji Novo mesto. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekture. Leta 1990 sem se zaposlil na takratnem Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto in ostal v tej službi vse do danes. Le služba se je v tem času reorganizirala, tako da sem danes zaposlen na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto. V tem času sem bil dejaven tudi na področju civilne družbe. Med drugim sem tudi dolgoletni član društva Novo mesto, ki je pred leti v občinskem svetu med drugim zastopalo podobne vrednote kot danes Solidarnost. Kar nekaj let sem tudi redno pisal kritične člane za revijo Park, predvsem s področja urejanja prostora v Novem mestu.

Kot nečlan stranke Solidarnost sem se listi priključil, ker tudi sam zagovarjam vrednote, kot so trajnostni razvoj, vključevanje javnosti, povezovanje, transparentnost ter pravičnost in solidarnost. Člani z liste Solidarnost so s svojim znanjem in pristopom v delo občinskega sveta vnesli dodatno kakovost in večjo povezanost z občani, tako da si kakovostnega dela občinskega sveta brez Solidarnosti več ne prestavljam.

Stopite v stik z nami

Imaš pobudo, komentar, vprašanje? Želiš sodelovati z nami? Pošlji nam sporočilo! Tudi tvoj glas je lahko slišan.

      Strinjam se, da Solidarnost hrani osebne podatke na obrazcu za notranjo uporabo in komunikacijo za namene predložene zahteve.

    GOR