Začeli aktivno: vložili osem pobud ter nasprotovali koalicijski prevladi v delovnih telesih občinskega sveta

V četrtek, 12. januarja 2023 je potekala 2. seja občinskega sveta. Glavna točka dnevnega reda je bila še vedno namenjena temu, da se Občinski svet Mestne občine Novo mesto do koncu konstituira. Svetniki pa so prvič imeli možnost vlagati pobude ter občinski upravi ter županu zastavljati vprašanja. Pri tem sta izstopala oba svetnika Solidarnosti, ki sta vložila vsak po štiri pobude.

Oba svetnika iz vrst Solidarnosti sta nasprotovala predlagani sestavi delovnih teles občinskega sveta. Pojasnjuje vodja naše svetniške skupine Uroš Lubej: Na žalost je postalo očitno, da ideja Solidarnost o tem, da bi Občinski svet postal prostor projektnega sodelovanja, ne bo uresničena. Delitev delovnih mest v občinskem svetu je pokazala, da že obstaja koalicija. "Sestava delovnih teles tako ne odraža volilnega rezultata. Stranke županove koalicije so si prisvojile večji delež, kot jim pripada. To še posebej velja za vsebinsko najpomembnejše odbore občinskega sveta. Poleg tega so bile v postopku imenovanja storjene določene nepravilnosti. Med drugim je predsednik komisije preprečil, da bi razpravljali o predlogu, kako bi na pravičen, demokratičen in učinkovit način razdelili mesta v delovnih telesih občinskega sveta. V ozadju vsega je želja po popolnem obvladovanju vseh por občinske politike. Ker se nam to ne zdi prav, smo glasovali proti." 

Maja Žunič Fabjančič je vložila štiri pobude. Predlagala je, da se celostno uredijo varnih prehodi v naši občini s svetlobnimi signali ali zapornicami. Pri tem je opozorila na vas Hudo ter Potočno vas ter ureditev prometa pri prehodu na Šmihelski cesti. Druga pobuda je bila, da naj občina naredi strokovno študijo javnega potniškega prometa in zato zagotovi sredstva v proračunu. Postavila je tudi vprašanje glede glede rezultatov Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ter vprašala, kdaj bo končana večnamenska kolesarska in pešpot ob potoku Težka voda in kako se bo zagotovila varnost na prehodu na Kandijski cesti.

Uroš Lubej je občinskemu svetu predstavil svojo analizo problematike preštevilnih premestitev v novomeških vrtcih. Drugo vprašanje se je dotikalo časovne dinamike kolesarske steze Stopiče – Loka. V zvezi s tem je podakl pobudo, da se naredita dva kraka (kolesarski krak proti Šmihelskemu mostu in peš navezava na Breg). Županu je posredoval tudi pobudo občana, da se preplasti Markljeva ulica ter uredi otroško igrišče na Kamencah ter zaprosil za podatke o financiranju obeh novomeških zavodov, ki se ukvarjata s kulturo.

GOR