Vsaj delno razbremeniti novomeške družine

Na jutrišnji 3. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto bomo obravnavali predlog župana, da za več kot 13 % dvignemo cene vrtcev v novomeških javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo. Člani občinskega sveta iz vrst Solidarnosti, Socialnih demokratov in Zveze za Dolenjsko nasprotujemo tako drastičnemu dvigu cen in predlagamo, da se vsaj del tega novega bremena pokrije iz občinskega proračuna.

Skladno s svojimi pristojnostmi smo v postopek sprejemanja novih cen vložili amandma. V njem predlagamo, da se dosedanji 10 oziroma 8-odstotni popust občine poviša na 15 oziroma 12 odstotkov, s čimer bi približno za polovico zmanjšali predvideno povišanje. Cene se torej za starše ne bi dvignile za dobrih 13 odstotkov, ampak za 6,8 odstotka (za otroke 1. starostnega obdobja) oziroma za 8,2 odstotka (za otroke 2. starostnega obdobja).

Namen našega amandmaja je družine delno razbremeniti plačila stroškov povišanja ekonomske cene vrtčevskih programov. V času visoke inflacije, v času zimske energetske draginje ter v času negotove ekonomske in družbene situacije mora Mestna občina Novo mesto slediti temeljnemu cilju svojega obstoja: olajšati vsakdanje življenje svojih občank in občanov, še posebej mladih družin z otroki v najbolj občutljivem obdobju njihovega razvoja.

Vsebina celotnega amandmaja:

Predlog amandmaja k predlogu Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto

Skupina spodaj podpisanih članov občinskega sveta predlagamo spremembo 3. člena Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto, tako da se po novem glasi:

"Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni in poldnevni program v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu 1. starostnega obdobja za 15 % nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda ter v programu 2. starostnega obdobja za 12 % nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda. Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V kolikor so v vrtec hkrati vključeni dva ali več otrok iz iste družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka."

Obrazložitev:

Namen našega amandmaja je družine delno razbremeniti plačila stroškov povišanja ekonomske cene vrtčevskih programov. V času visoke inflacije, v času zimske energetske draginje ter v času negotove ekonomske in družbene situacije mora Mestna občina Novo mesto slediti temeljnemu cilju svojega obstoja: olajšati vsakdanje življenje svojih občank in občanov, še posebej mladih družin z otroki v najbolj občutljivem obdobju njihovega razvoja.

Skupina članov občinskega sveta predlagamo, da se splošni popust za starše, ki je bil z dosedanjo ureditvijo določen v višini 10 % za program 1. starostnega obdobja oz. 8 % za program 2. starostnega obdobja, poviša. Novi splošni popust bo v primeru sprejema našega predloga določen v višini 15 % za program 1. starostnega obdobja (sedaj je bil 10 %) in 12 % za program 2. starostnega obdobja (sedaj je bil 8 %).

S tem bi v dobršni meri ublažili drastičen dvig cen za starše, ki je v prvotnem predlogu predviden v županovem predlogu.

Namesto da se cene za starše dvignejo za 13,1 % odstotkov, bi se po predlogu amandmaja cena za starše otrok, ki so v programu 1. starostnega obdobja, dvignila za 6,8 %; za starše otrok v programu 2. starostnega obdobja pa bi se dvignila za 8,2 %.

Primerjava veljavnih cen, županovega predloga in predloga skupine svetnikov za starše v 5. dohodkovnem razredu, za program 1. starostnega obdobja in za program 2. starostnega obdobja (za vrtec Pedenjped ali Ciciban):

Ocena finančnih posledic:

Pobudniki amandmaja ocenjujemo, da bo predlog imel finančne posledice za proračun Mestne občine Novo mesto, in sicer v višini dodatnih 200.000 evrov, glede na predlog župana. Na drugi strani pa bodo enak znesek prihranile naše družine.

Predlagatelji:

Uroš Lubej (Solidarnost), Srečko Vovko (SD) in Andrej Kastrevec (ZzD).

GOR