Solidarnost za projektno sodelovanje

V četrtek, 15. decembra 2022 je potekala 1. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Na prvi seji občinski svet še ne more delovati vsebinsko, saj gre zgolj za to, da se potrdi rezultate volitev. Svetniška skupina Solidarnost je ob tem izrazila pričakovanje, da bo delovanje občinskega sveta potekalo drugače, kot do sedaj.

Solidarnost zastopa stališče, da mora občinski svet biti prostor konstruktivne razprave in dialoga. Nobenega razloga ne vidimo, da bi v novomeškem občinskem svetu obstajala delitev na koalicijo in opozicijo. Naša svetniška skupina ne bo delovala niti na način koalicijskega glasovalnega stroja, prav tako pa tudi ne na način negativizma čiste opozicijske drže.

GOR