Novinarska konferenca: Pobuda za ureditev problematike prepogostih premestitev

V četrtek, 19. janaurja 2023 je imel vodja svetniške skupine Solidarnost Uroš Lubej novinarsko konferenco, na kateri je opozoril na problematiko preštevilnih premestitev otrok v novomeških vrtcih. Na njej je podrobneje predstavil svojo pobudo, ki jo je vložil na 2. seji občinskega sveta.

Naši vrtci se že dolga leta soočajo s perečo problematiko, ki sproža mnogo upravičenega nezadovoljstva med starši predšolskih otrok. Zaradi ne najboljšega načrtovanja pri izbiri lokacij vrtcev in ne najbolj premišljenih odločitev glede števila oddelkov na posameznih lokacijah namreč številni starši svojega otroka v prvem letu njegovega vpisa ne morejo vpisati v želeno enoto vrtca. Posamezni okoliši so izrazito podhranjeni z ustrezni vrtčevskimi kapacitetami, medtem ko jih je drugje preveč.

Številke so res zelo zaskrbljujoče. V letu 2019 je bilo vloženih 126 vlog za premestitev. V letu 2020 je bilo vloženih 115 vlog za premestitev. V letu 2021 je bilo vloženih 125 vlog premestitev in v letu 2022 je bilo vloženih kar 145 vlog za premestitev. Podatke temeljijo pa na zapisnikih komisij za sprejem otrok vseh naših vrtcev.

Navajamo ilustrativen primer: starši iz krajevne skupnosti Kandija Grm starejšega otroka pospremijo v vrtec Ciciban (ki je na območju Grma). Vendar za mlajšega otroka niso dobili mesta v istem vrtcu, zato ga morajo z avtomobilom odpeljati v Ločno, v vrtec Labod. In tako vsako jutri in popoldne, v času najhujših prometnih konic.

Kar je še posebej nenavadno: družinam iz območja Otočca je bil dolga leta na voljo vrtec Marjetica na Otočcu – žal je bila ta enota brez oddelka za najmlajše. Malčke so tako starši iz tega območja vozili v že omenjen vrtec v Ločni ali pa celo v Bršljin. A podatki kažejo, da se z odprtjem novega vrtca situacija ni bistveno spremenila: vlog za premestitev v novi vrtec na Otočcu je prav tako veliko: v letu 2022 je bilo teh kar 11. Skrb vzbujajoče je, da se celo pri novogradnjah zapleta in da rešitve, ki jih izvede občina, niso optimalne.

Zelo zasedena sta tudi vrtca Pedenjped in Rdeča kapica (oba na Šegovi), zato so najmlajši otroci iz iste družine pogosto sprejeti v enoto Cepetavček v Gotni vasi in nato šele naslednje leto premeščeni v želeno enoto.

Po pravilniku o sprejemu otrok v vrtce imajo naslednje leto starejši otroci prednost pred novinci, zato se kapacitete zasedejo, velika večina prostih mest na najbolj iskanih lokacijah je zapolnjena. In krog se ponovi.

Verjetno je res še najbolj absurdna situacija, da sorojenci niso v isti enoti vrtca, ampak starejši otrok obiskuje drugo enoto kot mlajši. Zagotovo pa tudi z vidika razvoja otroka v vzgojno najbolj občutljivem obdobju ni dobro, da se prestavlja iz enega okolja v drugega, od enih vzgojiteljic k drugim. Malčki morajo dvakrat skozi težaven proces uvajanja v vrtec; prvič na lokaciji, ki je starši ne želijo, ko pa končno pridejo na vrsto, morajo postopek uvajanja ponoviti še na želeni lokaciji.

Starši izgubljajo dragocene ure v avtomobilu, zato da razvozijo svoje otroke. Prometni zastoji v času prometnih konic se zato še povečujejo. Prav tako starši težko pridejo po otroke, ki jih imajo na več lokacijah v dovoljenem, 9-urnem času in zato pogosto prosijo za dovoljeno prekoračitev tudi do pol ure dnevno, kar pa otroku podaljša bivanje, ki je kar za 1,5 ure daljše od 8-urnega delovnika starša.

Mestna občina Novo mesto bi morala narediti analizo stanja ter pripraviti strategijo predšolske vzgoje, v kateri bi morala med drugim narediti tudi načrt, kako bomo v prihodnjih obdobju bistveno zmanjšali število premestitev. Ob tem smo župana tudi povprašali, zakaj se je občina odločila na Otočcu odpreti zgolj 3 oddelke, če je iz podatkov razvidno, da bi bila potrebna dodatna enota.

GOR