Zakaj potrebujemo Solidarnost v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto

Datum objave: 16. november, 2018

V preteklih štirih letih smo dokazali, da politično delo in svoje volilne obljube jemljemo zares. V dobro ljudi in okolja smo aktivno vlagali številne predloge in pobude. Bili smo najbolj dejavna svetniška skupina. Podpirali smo dobre predloge in skušali spremeniti tisto, kar je bilo po naši oceni škodljivo.

V času priprav na letošnjo volilno kampanjo smo sestavili kredibilno listo kandidatk in kandidatov ter v sodelovanju s stroko pripravili dober program. Na tej podlagi bomo delovali naprej.

Stari vzorci namreč vztrajajo in občina občasno spregleda dolgoročne interese ljudi in spoštovanje zakonodaje. Kdor koli že bo izvoljen na funkcijo župana, bo deležen pritiskov interesnih skupin in posameznikov. Zato potrebujemo varovalko. Močno svetniško skupino Solidarnost, ki bo župana ali županjo opozarjala na temeljna programska izhodišča in načela. Na pravičnost in solidarnost, na pomen zdravega okolja, na zakonitost, gospodarnost in transparentnost, na demokracijo, vključevanje in kulturo dialoga. Samo ta stroga načelnost je namreč garancija, da se v navzkrižju različnih privatnih interesov prava pot ne izgubi.

Danes zaključujemo našo pozitivno kampanjo. Ves čas smo bili naravnani izključno na vsebinska vprašanja. Poudarjali smo ukrepe iz našega programa, ki temeljijo na maksimi Novo mesto ljudem. Sedaj je čas za vašo odločitev, za izbiro in za odgovorno dejanje. Prosim vas za vaš glas. Z njim boste z nami ustvarili močno zavezo za prihodnja štiri leta.

Vse dobro Novemu mestu in vsem, ki tukaj živimo.

 

Facebooktwitter