Za bolj dostopen šport v Novem mestu

Datum objave: 28. oktober, 2018

Letošnje leto naše mesto s sloganom Zdrav duh v Novem mestu obeležuje kot Štukljevo leto, saj mineva 120 let od rojstva tega velikana novomeškega, slovenskega in svetovnega športa. Prav zaradi tega prazničnega jubileja si lahko še toliko bolj upravičeno zastavimo vprašanje, kako je danes poskrbljeno za športno rekreacijo ljudi, ki bivajo v Novem mestu in njegovi bližnji okolici. Ali ima prebivalec našega mesta dovolj možnosti, da za zdravo in dejavno preživljanje prostega časa izbere rekreacijo, ki bi mu bila tudi dejansko dostopna, torej blizu središč urbanih bivališč in brezplačna.

V tem prispevku se osredotočam na rekreacijo na prostem, ki bi morala biti vsekakor najbolj zaželena oblika telesne dejavnosti za vse občane, saj lahko zunanje športne površine sprejmejo bistveno več ljudi od pokritih športnih objektov, prav tako so dostopne večji del leta, vsaj od marca do novembra, ne nazadnje pa zunanje okolje izredno pozitivno vpliva na zdravje in počutje ljudi. Tako rekoč sredi Novega mestu imamo dve vrsti prekrasnih zelenih okolij, ki s svojo ohranjenostjo tukajšnjim prebivalcem omogočajo preživljanje prostega časa sredi mesta in hkrati sredi narave. To sta območji gozdov Portoval in Ragov log, tu pa je tudi celotni vodni in obvodni svet reke Krke, vsi pa so še vedno preslabo izkoriščeni v namen športne rekreacije. Občinske investicije bi se morale v prihodnje usmeriti v intenzivno urejanje omenjenih območij za športne namene. Z relativno nizkim denarnim vložkom bi na ta način pridobili nove rekreacijske površine, ki bi lahko koristile velikemu številu tukajšnjih prebivalcev.

Tek je poleg rekreativne hoje najbolj osnovna in najbolj množična športna dejavnost, ki za športnika finančno ne predstavlja velikega bremena. Ravno zaradi tega bi morali precej več napora vložiti v ureditev boljših pogojev za izvajanje te dejavnosti. Urejeno tekaško infrastrukturo bi lahko s pridom uporabljali tudi ljubitelji hoje in sprehodov. Občina bi morala torej čim prej urediti trim stezi v obeh mestnih pljučnih krilih, tako v Portovalu kot v Ragovem logu. Stezi, opremljeni z informativnimi tablami, ter urejena proga z vmesnimi vadbenimi postajami bi vsak dan privabljale številne rekreativce na zdravo vadbo v naravo sredi mesta. Zdajšnje stanje je žal daleč od te podobe in precej klavrno. Zanemarjene poti v Portovalu niso prekinjene z vadbenimi postajami, temveč z grmovjem in podrtimi drevesi, tako da se tekač, če ni še izredno spreten povrhu, le stežka prebije po želeni trasi.

Rekreativnemu kolesarjenju bo treba v okolici mesta zagotoviti boljše pogoje z izgradnjo posebnih kolesarskih poti, ločenih od cest z motornim prometom. Zdajšnje stanje ne omogoča varnega kolesarjenja, sploh družinskega z mlajšimi otroki, ki bi se lahko v spremstvu staršev v večji meri vključevali v to rekreacijo. Kolesarska povezava od Otočca do Dolenjega Kronovega je prvi korak v to smer. Tudi podoba mestne kolesarske mreže je slaba – mestne kolesarske proge so še vedno redke in zelo slabo povezane med seboj, kar mnoge odvrača od vsakodnevne uporabe kolesa.

V Novem mestu so pravzaprav še najboljši pogoji za igranje športov z žogo na prostem, torej na urejenih in vzdrževanih košarkarskih, nogometnih in odbojkarskih igriščih. Pohvaliti je treba nedavno pridobitev novih igrišč za odbojko na mivki na Loki. Prav tako veliko mladih privablja poligon na tlačilni stezi (pump track) na drugi strani Loke, pod Tušem. V mestu pogrešamo večji zunanji fitnes, saj obstoječi na Loki, v Portovalu ter na nekaterih drugih lokacijah v mestu niso dovolj raznovrstni in nimajo takšne zmogljivosti, da bi privabljali večje število ljubiteljev tega razgibavanja na prostem. Najbolje bi ga bilo uvrstiti v športne parke Portoval, Ragov log ali Loko, torej na lokacije, ki že zdaj privabljajo največ ljubiteljev športa. V poletnih mesecih bi bilo treba bolj spodbujati uporabo reke Krke v rekreativne namene. V zadnjih letih je lepo zaživela uporaba SUP-ov, najbolj pa manjka urejeno rečno kopališče, ki bi lahko postalo novo rekreativno-družabno središče v poletnih mesecih.

V zimskih mesecih zunanja rekreacija zelo upade, ne le zaradi mraza, temveč tudi zaradi izjemno onesnaženega zunanjega zraka. Lani je občina začela z urejanjem prog za tek na smučeh, ki žal predstavljajo edino svetlo točko dostopnega zimskega športa. Pri omenjenih progah je treba dodati, da bi bilo treba v prihodnje skrbeti predvsem za kakovost in ne za količino prog ter da bi zadostovala ena dobro vzdrževana mestna proga ob pogoju, da je za bolj zahtevne tekače na voljo tudi dobro pripravljena proga v Malih Brusnicah.

Novo mesto ima odlične naravne pogoje za športno rekreacijo na prostem. Od mestne oblasti pričakujemo, da bo te pogoje izkoristila in uredila takšno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo dostopna ter bo Novomeščanke in Novomeščane vabila k zdravim oblikam preživljanja prostega časa, ki dvigujejo kakovost življenja.

Facebooktwitter