UROŠ LUBEJ BO KANDIDIRAL V NOVEM MESTU

Datum objave: 22. marec, 2018

Uroš Lubej, predsednik Solidarnosti, je v četrtek, 22. marca 2018, napovedal kandidaturo za poslanca na letošnjih volitvah. Kandidiral bo v Novem mestu.

Stranka Solidarnost je svoj nastop na volitvah sicer napovedala dan prej na novinarki konferenci v Ljubljani.

V stranki ocenjujejo, da se okoliščine, zaradi katerih je bila stranka pred dobrimi štirimi leti ustanovljena, niso bistveno spremenile. Vstajniške zahteve so ostale neizpolnjene, deset tisoči na ulicah in trgih ter številni, ki so to gibanje podpirali, so ostali razočarani.

Obstoječa politika nima ne strategije ne vizije, s katero bi razvijala človeške in naravne potenciale Republike Slovenije. Država velikokrat ne služi ljudem, ampak sama sebi in vplivnim posameznikom. Še naprej smo priča oškodovanju skupnega premoženja. Še vedno prihaja do kršitev človekovih pravic. Vladavina ljudstva ni vzpostavljena.

Kar se je spremenilo, je to, da so politična elita in mediji polni novic o rekordni gospodarski rasti, o času debelih krav, o presežkih v proračunu, o rekordnih dobičkih.

Ampak hkrati je v Sloveniji skoraj petina ljudi, ki so socialno izključeni oziroma pod pragom revščine. Reveži ostajajo reveži, humanitarci zbirajo sredstva za preprečevanje deložacij. Priča smo masovni prerazporeditvi ustvarjenega bogastva k že tako ali tako bogatim. Ko bo spet udarila kriza, jo bodo znova plačali predvsem tisti z roba slovenske družbe: delavci, brezposelni, prekarci, upokojenci.

»Zaradi teh razlogov, sem se tudi sam odločil za kandidaturo na listi Solidarnosti. Mislim, da sem prvi med vsemi kandidati, ki javno napovedujem kandidaturo. Kandidiral bom v svojem domačem kraju, se pravi v Novem mestu. Prepričan sem, da si Novo mesto zasluži poslanca, ki se bo jasno zavzemal za nekatere temeljite spremembe, ki jih potrebuje Slovenija,« je povedal Uroš Lubej.

Lubej je tudi opredelil temelje točke svojega programa:

  • Vpeljava mehanizma ljudske nezaupnice, se pravi mehanizma državljanskega odpoklica poslancev, županov ter državnega zbora.
  • Omejitev števila mandatov na istovrstni funkciji na največ dva zaporedna mandata.
  • Spremembo volilnega sistema, ki bo uveljavila večji vpliv volilk in volilcev na sestavo državnega zbora.
  • Krepitev mehanizmov za odvzem premoženja nezakonitega izvora.
  • Za popolno odpravo revščine v Republiki Sloveniji, z zapisom pravice ne biti reven v ustavo RS); za pravično obdavčitev vseh dajatev in prispevkov; za brzdanje ekonomskega pohlepa s primerno davčno ureditvijo, obdavčitvijo luksuza in vpeljavo maksimalnega razpona plač v javnem in zasebnem sektorju ter minimalno plačo, ki bo prejemniku in njegovi družini omogočala dostojno življenje; za postopno uvedbo UTD.
  • Za ohranitev in solidarnostno financiranje javnega zdravstvenega in izobraževalnega sistema ter ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot učitelj dodajam, da moramo učiteljskemu poklicu v naši družbi dati mesto, ki si ga zasluži, da je potrebno povečati sredstva za izobraževanje, znanost in kulturo, saj je to edini trdni temelj trajnega in vzdržnega razvoja družbe
  • Za pravično delitev presežne vrednosti, sodelovanje delavcev pri upravljanju, obvezno delitev dela dobička med zaposlene, notranje lastništvo, zadružništvo, kooperative.
  • Vpeljavo polne transparentnosti v delovanje države in občine: vse transakcije države in občine morajo biti odprte za vsakega državljana; proračuni občin in države morajo biti sprotno in javno prikazani v pregledni obliki.

(foto: M. M., Dolenjski list)

Facebooktwitter