Stališča Solidarnosti na 14. seji Občinskega sveta: Za sistemske rešitve v dobro občank in občanov

Datum objave: 21. april, 2016

V četrtek, 21. aprila 2016, je potekala 14. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Svetniki so sprejeli odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov, razpravljali o strategiji turizma v Novem mestu ter statutu mestne občine Novo mesto ter dvignili ceno vrtcev. V Solidarnosti smo v razpravah opozorili na nujnost sistemskih rešitev, usmerjenih v dobro občank in občanov.

Da sprejemanje odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov ne bi ostal samo mrtva črka na papirju ali pa celo predvsem v breme lastnikov, mora temu odloku slediti aktivna politika mestne občine. Sprejeti je potrebno konkretne ukrepe, s katerimi bomo iz naše kulturne dediščine naredili gospodarsko priložnost, pripomogli k oživljanju mestnega jedra in spodbudili turistični razvoj. Zato so v Solidarnosti Novo mesto predlagali devet konkretnih predlogov, ki bi stimulirali vse tiste, ki želijo obnavljati ali delovati v stavbah (stanovanjskih ali poslovnih), ki imajo status kulturnega spomenika.

V razpravi o strategiji turizma smo opozorili na to, da je potrebno sicer dobro zasnovano strategijo dopolniti s časovnim in finančnim načrtom ter konkretizirati nekatera sicer dobra izhodišča. V Solidarnosti podpiramo novo vizijo turizma, ki bo slonela na tistem, po čemer Novo mesto v Evropi in svetu predstavlja resnični presežek, in to je Arheološki park. Poleg tega so nosilni elementi nove strategije tudi industrijski turizem, ki bo možen v povezavi z novomeško industrijo, reka Krka, Gorjanci.

Ob sprejemanju statuta v Solidarnosti opozarjamo na tri temeljne elemente, ki jih mora uresničevati novi statu: 1. Vključevanje občank in občanov v procese odločanja, 2. Transparentnost, 3. Racionalno, učinkovito in demokratično vodenje občinskega sveta. Zato smo med drugim predlagali, da se s statutom omogoči vpeljevanje participatornega proračuna v mestno občino ter da se temeljito racionalizira delo občinskega sveta ter da se v njegovo delo vključi tudi predstavnike civilne družbe.

Občinski svet je povišal tudi cene novomeških vrtcev. V Solidarnosti sklepa iz načelnih razlogov nismo podprli, saj ocenjujemo, da so potrebne sistemske spremembe v financiranju vrtcev, ki bodo vrtce dolgoročno pocenili, hkrati pa zagotovili enakopravnost vseh staršev pri plačevanju položnic.

Pri kadrovskih zadevah je občinski svet potrdil mandat novemu romskemu svetniku Dušanu Smajeku ter imenoval Matjaža Bergerja za direktorja Anton Podbevšek Teatra. Svetniki so prav tako podali soglasje k imenovanju v.d. Agencija za šport, ki je tako postal Matjaž Kuzma. Svetniki Solidarnosti smo omenjene odločitve podprli, nasprotovali pa smo predlogu župana, da se v Vrtcu Ciciban s 1. 9. 2016 ne imenuje nova ravnateljica, saj smo ocenili, da gre za nepotreben poseg v avtonomijo zavoda.

Facebooktwitter