Solidarnost najbolj dejavna svetniška skupina

Datum objave: 28. oktober, 2018

Iz zapisnikov glasovanj in razprav, ki so objavljeni na spletni strani Mestne občine Novo mesto, je razvidno, da je bila Solidarnost Novo mesto prepričljivo najbolj dejavna svetniška skupina v 30-članskem občinskem svetu novomeške občine.

Uroš Lubej, Mitja Sadek in Nina Jakovljević so skupaj z nekateri drugimi svetniki skrbeli, da je bil občinski svet vendarle nekaj več kot le glasovalni aparat koalicije.

»Vlagali smo dopolnila k predlogom župana, glasovali za tiste predloge, ki so bili skladni z našim programom, ter zavračali tiste sklepe, za katere smo menili, da so škodljivi za našo občino,« pojasnjuje vodja svetniške skupine Solidarnost Uroš Lubej. »Hkrati pa smo v proceduro vložili tudi številne pobude, saj svoj program jemljemo zares.«

Občinski svet je najvišji organ lokalne samouprave. Na predlog župana sprejema vse temeljne občinske akte, od proračuna do prostorskih načrtov, cen v vrtcih, različnih pravilnikov in strategije. Občinski svetniki pa imajo pravico, da vlagajo svetniške pobude in postavljajo svetniška vprašanja. Številne pobude so pozneje uresničene, številne, na žalost, ostanejo v županovem predalu.

Na 31 sejah občinskega sveta je največ pobud in svetniških vprašanj vložil svetnik Uroš Lubej (91), sledita mu Adolf Zupan (67) in Alojz Kobe (49). Med svetniškimi skupinami je bila najbolj dejavna Solidarnost (58,5 vprašanj/pobud na svetnika, skupaj 117), na drugem mestu je DeSUS (42 na posameznega svetnika, skupaj 84), na tretjem mestu pa je SMC (35 na svetnika, skupaj 105).

Facebooktwitter