Solidarno in pravično leto 2017!

Datum objave: 1. januar, 2017

V Solidarnosti Novo mesto vsem občankam in občanom Mestne občine Novo mesto želimo, da bi naša občina stopila na pot, na kateri se bodo v polni meri razvijali kulturni, socialni, gospodarski in drugi potenciali tukaj živečih ljudi. V dobro celotne skupnosti in vsakega posameznika.

Želimo vsem nam, da bi živeli v kraju, ki daje prednost sonaravnemu razvoju pred nebrzdanim in samouničujočim hitenjem za prevlado enega človeka nad drugim in nad naravo. V kraju, kjer nad ljudmi ne kraljujeta Kapital in Pohlep, ampak delovanje občine vodita Solidarnost in Pravičnost.

Facebooktwitter