Občinski proračun vendarle v bolj pregledni obliki?

Datum objave: 28. oktober, 2018

Vodja svetniške skupine Solidarnost Novo mesto Uroš Lubej je bil na začetku mandata imenovan v projektno telo, ki je bilo zadolženo za pripravo programa transparentnosti. Program transparentnosti vsebuje številne predloge, v kratkem pa naj bila v nekoliko okrnjeni obliki uresničena ena od glavnih idej tega programa, in sicer občinski supervizor.

Ideja občinskega supervizorja je v tem, da bi v transparentni obliki občankam in občanom predstavili, kam gre in od kod pride vsak evro občinskega proračuna. Aplikacija je še v izdelavi, vendar je pričakovati, da bo narejena do konca tega mandata.

Program transparentnosti vsebuje naslednje predloge:

  • aplikacija, ki javnosti omogoča natančen vpogled v napredovanje posamezne investicije
  • redna objava poročil o višini plač vodstev občine, javnih zavodov in podjetij v občinski lasti
  • objava rezultatov vseh razpisov, s kriteriji in obrazložitvami
  • objava vseh pomembnejših kadrovskih odločitev
  • objava vseh sklenjenih pogodb nad določeno vrednostjo
  • redna letna objava 50 največjih dobaviteljev mestne občine

Vpeljevanje transparentnosti ne zahteva velikih finančnih vložkov. Mestna občina Novo mesto ima namreč že zdaj zelo dobro urejen informacijski sistem, ki bi zahteval zgolj nekaj nadgradenj, da bi bili omenjeni podatki na spletnih straneh občine dostopni vsem. Po drugi strani pa ima transparentnost poslovanja velike pozitivne učinke na javne finance. Zmanjšuje korupcijska tveganja in vpliva na to, da se denar občank in občanov dejansko porabi za njihove potrebe. Poslovanje »pod mizo« je sistemsko onemogočeno, kar pomeni, da je uveljavljanje zasebnih interesov pri delitvi skupnih sredstev zelo oteženo.

Facebooktwitter