Občanom možnost enostavnega vlaganja prostorskih pobud

Datum objave: 28. oktober, 2018

Vas moti luknja na cesti, pokvarjeno igralo, pogrešate klopico na javni površini? Želite, da v vaši bližini zraste športno igrišče? Te dni je bil postavljen spletni portal www.predlagaj-nm.si. Portal omogoča enostavno vlaganje prostorskih pobud ter javno razpravo o občinskih zadevah.

Na spletni strani predlagaj-nm.si lahko torej na zelo preprost način podate svoj predlog in ga po želji opremite s slikovnim gradivom. Pobuda lahko vsebuje kar koli se zdi uporabniku pomembno za javno korist: lahko gre za napako v infrastrukturi (npr. luknje na cesti, pločniku, napake na igralih), vandalizem, predlog glede nove investicije (npr. novo otroško ali športno igrišče), črno točko v prometu in podobno.

Portal predlagaj-nm.si je nastal z željo, da bi okrepili sodelovanje občanov pri procesih odločanja v Mestni občini Novo mesto. Oblast, tako državna kot lokalna, je namreč še vedno preveč odmaknjena od svojih prebivalcev. Sistemskih mehanizmov vključevanja občank in občanov je premalo. In prav to je namen našega portala. Da bi občankam in občanom dali možnost, da predlagajo spremembe tako v prostoru kot v delovanju naših skupnih služb: države, občine, ne nazadnje vseh, ki vplivajo na obče zadeve.

V Solidarnosti Novo mesto, ki je skupaj z neodvisnimi posamezniki ustvarila ta portal, sprva nismo imeli namena izdelati teh spletnih strani. Pobude o vključevanju občank in občanov smo namreč sistematično vlagali na sejah občinskega sveta. Predlagali smo, denimo, da občinska uprava pri sprejemanju najpomembnejših odločitev povabi zainteresirano javnost (občane, krajevne skupnosti, nevladnike, podjetja itd.) k podajanju predlogov in pripomb ter da se do teh predlogov transparentno opredeli. In da šele potem o zadevi odloči občinski svet.

Predlagali smo tudi, da bi na ravni krajevnih skupnosti vpeljali neposredno soodločanje ljudi o krajevnih investicijah, tj. participatorni proračun.

In, ne nazadnje, svetniška skupina je občini predlagala izdelavo aplikacije, prek katere bi občani lahko podajali prostorske pobude, občinska uprava pa bi te pobude morala reševati.

Naši predlogi žal niso prejeli zadostne politične podpore. Tako nam ni preostalo drugega, kot da jih začnemo uresničevati mi. Nastal je portal predlagaj-nm.si. Želimo si sodelovanja z občino in ostalimi ključnimi ljudmi in ustanovami, ki vplivajo na življenje skupnosti.

Spletna stran omogoča podajanje prostorskih in drugih pobud, omogoča razpravo o odprtih občinskih aktih ter splošno razpravo o zadevah lokalne skupnosti. Če imate predlog o tem, kako dopolniti spletno stran z novimi rubrikami, so vaši predlogi več kot dobrodošli.

Portal bo zaživel, če ga boste kot svojega vzeli tudi vi, spoštovane občanke in cenjeni občani. Vabljeni k sodelovanju.

Facebooktwitter