NOVO MESTO: POZABLJENA (ŽENSKA) POLOVICA NAJ POSTANE VIDNA

Datum objave: 27. marec, 2018

Uroš Lubej, vodja svetniške skupine Novo mesto je na občinskem svetu vložil pobudo, ki bi lahko pripomogla k večji vidnosti (zgodovinsko pomembnih) žensk v javnem prostoru.

Novo mesto se nahaja pred zgodovinsko prenovo mestnega jedra. Toda obstaja realna nevarnost, da bo ponovno narejena velika zgodovinska napaka. Glede na obstoječe načrte Mestne občine Novo mesto bi namreč tudi pri tem projektu lahko prišlo do izrinjanja polovice prebivalstva iz vidnega javnega prostora.

Pri načrtovanih usmeritvah konservatorskega načrta za javno plastiko se namreč od več kot 20 predvidenih novih kipov zgolj eden namenja ženski: in sicer upodobitvi Pie Mlakar v skupni skulpturi z njenim možem Pinom. Konservatorski načrt predstavlja podlago za izvedbo prenove mestnega jedra.

Ob tem ni odveč ponovno opozoriti na žalostno dejstvo, da sta v Novem mestu zgolj dve od 192 ulic poimenovani po ženskah.

Ta problem je naslovil projekt »Pozabljena polovica Novega mesta«. V projektu sodelujejo tri društva (Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, Založba GOGA in Društvo Est=etika) in Mestna občina Novo mesto. Pripravili so projekt sprehajalnih poti, ki bodo obeležene s plastikami 12 pomembnih žensk iz novomeške zgodovine. Sprehajalne poti se delno navezujejo tudi na zgodovinsko mestno jedro.

Ker je konservatorski načrt očitno povsem spregledal vlogo žensk  v novomeški zgodovini in ker imamo hkrati izdelan načrt, kako ženske vrniti v javni prostor, je Lubej v občinskem svetu podal pobudo, da se konservatorski načrt – v tistem delu, ki se nanaša na javno plastiko – ponovno odpre v javno razpravo. Cilj ponovne javne razprave je, da ženske tudi v mestnem jedru dobijo vidno vlogo, ki si jo zaslužijo/-mo.

Facebooktwitter