Volitve 2014

Program Solidarnosti Novo mesto za mandatno obdobje 2014 – 2018

Kandidatke in kandidati Solidarnosti Novo mesto

Uroš LubejUroš Lubej
Rojen sem leta 1975 v Novem mestu, doštudiral v Ljubljani. Dobro desetletje sem deloval kot novinar in urednik revije Park. Pri svojem delu sem se ukvarjal s preiskovanjem in komentiranjem delovanja lokalne politične elite. Sem tudi ustanovitelj spletnega medija Novomeški Čuvar.
Sodeloval sem z Anton Podbevšek Teatrom, Založbo Goga, Društvom novomeških študentov, revijo Rast in pri projektih, povezanih z oživljanjem novomeškega kulturnega življenja. Zaposlen sem kot profesor v Gimnaziji Novo mesto.
Leta 2012 sem skupaj s somišljeniki iz celotne Slovenije ustanovil Odbor Vseslovenske ljudske vstaje, ki je bil eden glavnih motorjev ljudskih vstaj proti politični eliti. Sem avtor pobude o ljudski nezaupnici, tj. ideje o demokratičnem odpoklicu župana, poslanca ali drugega političnega funkcionarja, kadar le-ta izgubi zaupanje volilk in volilcev. Pobudo je s svojim podpisom podprlo 30.000 ljudi, postala je ena od osrednjih zahtev civilne družbe.
V Solidarnosti Novo mesto smo se povezali tisti, ki nas je združilo spoznanje, da se moramo, če želimo doseči skupne cilje, povezati v politično silo – ne glede na vse pasti, ki jih prinaša tovrstno delovanje. Ni dovolj, da se zamenjajo samo maske, potrebne so temeljite spremembe v načinu delovanja naše občine. Zato kandidiram na naši listi za občinski svet in za župana.

 

Nina JakovljevićNina Jakovljević
Sem Novomeščanka, zaljubljena v Dolenjsko in naše lepo mesto. Rojena sem leta 1976, po končani gimnaziji sem študirala v Ljubljani. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana pravnica, pred tremi leti sem po večletnem delu v pravosodju uspešno zajadrala v podjetniške vode. Živimo v gospodarsko najuspešnejši regiji v državi, kljub temu pa naša občina doslej ni uspela zadovoljivo izkoristiti znanja in potencialov, ki jih premoremo. Že vrsto let spremljam njeno delovanje, kar je botrovalo moji odločitvi o kandidaturi za občinski svet. Imam široko pravno znanje in podjetniške veščine, zato menim, da lahko z njimi pozitivno doprinesem k transparentnemu in kvalitetnemu delu občinskega sveta, razvoju Novega mesta in našega podeželja. Zavzemala se bom za strokovno upravljanje občine, več soodločanja občanov pri razporejanju občinskega proračuna in oblikovanja mesta kot gospodarske, kulturne in turistične metropole. Menim, da si občani to zaslužimo. Če me še ne poznate, me boste najverjetneje srečali na potepanjih po novomeških sprehajalnih poteh, kjer si pogosto polnim baterije.

 

Mitja SadekMitja Sadek
Rojen sem leta 1976 v Novem mestu, kjer sem obiskoval bršljinsko osnovno šolo ter maturiral v Gimnaziji Novo mesto. Po izobrazbi sem magister zgodovinskih znanosti ter profesor latinščine. Svoje prve zaposlitve sem našel v različnih slovenskih gimnazijah, kjer sem poučeval latinščino in zgodovino. Kasneje sem se ustalil v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, v katerem že nekaj let opravljam vodstvene funkcije. Za novomeško revijo Park sem dlje časa pisal družbeno-kritične kolumne ter objavljal poljudne prispevke o lokalni zgodovini.
Moja pričakovanja glede politike na občinskem nivoju sestavlja nekaj načel, na katerih bi morala temeljiti sleherna oblast: občinska oblast naj upravlja z občino kot odgovoren gospodar in pri tem misli na skupnost občanov, ki jim mora služiti; občinska oblast naj pred osebne in parcialne interese vsakič postavlja javno dobro in občo korist; vsako svojo odločitev mora biti pripravljena kadar koli upravičiti pred kritičnimi občani; na podlagi jasnih strateških usmeritev mora odločno ukrepati, da bi občina vseskozi napredovala v smeri trajnostnega razvoja. Glavno merilo za uspešnost vodenja občine so lahko le ljudje, saj znajo tisti, ki tukaj živijo, še najbolje presoditi, ali jim to okolje nudi pogoje za kvalitetno življenje.

 

Neža RustjaNeža Rustja
Rojena sem leta 1989. Zaključujem študij primerjalne književnosti in filozofije, sem aktivistka na področju boja za pravice živali, v jezikovni šoli pa poučujem angleščino. Odločno bom nastopila proti slabim odločitvam, predvsem tistim, ki se sprejemajo zgolj zaradi poznanstev. Dovolj mi je ljudi, ki novomeško občino vodijo brez strategije in brez vizij. Mesto je potrebno vrniti občankam in občanom. Prepričana sem, da so programske ideje Solidarnosti Novo mesto več kot črnilo na papirju, zatorej se pridružujem boju, da se tudi uresničijo. S kandidaturo pa želim v občinski svet vnesti tudi glas tistih, ki sami ne morejo spregovoriti – glas živali.

 

Kristjan GerbecKristjan Gerbec
Rojen sem leta 1978 v Mariboru. Šolal sem se v Novem mestu, kjer delam kot tehnolog logistike v podjetju Revoz, d. d. Tudi sam sem bil eden tistih, ki smo imeli vedno kaj za povedati čez neuspešno politiko ter več ali manj isto ekipo koristoljubnežev v našem prelepem Novem mestu, a glede tega nisem storil nič. Sedaj sem se pridružil ekipi, ki ji zaupam in s katero delim pogled na nov in pošten način vodenja naše občine. Predaleč je šlo. Stopimo skupaj.

 

Maja ReginaMaja Regina

Rojena sem leta 1981 v Novem mestu. Po izobrazbi sem profesorica slovenščine, pet let zaposlena kot organizatorica izobraževanja odraslih. Delovanje novomeške občine sem podrobneje in bolj kritično pričela spremljati pred sedmimi leti, ko sem pričela delati kot novinarka pri reviji Park. Čedalje bolj sem prepričana, da ni dovolj samo spremljati in kritizirati, ampak tudi nekaj storiti. Mnogi, ki živimo v tej občini, si želimo sprememb. Skrajni čas je, da se Novo mesto in naše podeželje prične usmerjeno razvijati, da izkoristi svoje naravne, gospodarske, kulturne in druge potenciale. In da postane prava dolenjska prestolnica.

 

Iztok HotkoIztok Hotko
Rojen sem leta 1974 v Novem mestu. Maturiral sem v Gimnaziji Novo mesto in diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po izobrazbi sem profesor umetnostne zgodovine in diplomirani literarni komparativist. Sem oče treh otrok. Deloval sem kot kustos, urednik, publicist in pedagog. Še kot študent sem sodeloval pri ustanavljanju Založbe Goga in zavoda LokalPatriot. Več let sem vodil Galerijo Simulaker, trenutno pa sem vodja novomeške enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Zavzemam se za načela solidarne družbe, trajnostnega razvoja, medgeneracijskega dialoga in urbano-ruralnega partnerstva. Prepričan sem, da Novo mesto v obdobju zadnjih dvajsetih let ni izkoristilo vseh potencialov, ki jih ima na voljo. Z oblikovanjem dolgoročnejše razvojne vizije ter s strateškim in bolj transparentnim upravljanjem javnih zadev ima naša občina vse možnosti, da postane ena uspešnejših in prebivalcem prijaznejših občin v Sloveniji.

 

Ivo MoravecIvo Moravec
Rojen sem leta 1951 v Novem mestu. Imam status pooblaščenega arhitekta. Moje področje dela je projektiranje in nadzor izvedbe del. S stanjem, kakršno je v naši občini, že dolgo nisem zadovoljen, zato sem se odločil, in to prvič, aktivno vključiti v lokalno politično dogajanje. Sem za to, da se odpravi korupcija, klientelizem, nepotizem in da se skupaj z občani načrtuje in soustvarja delo in razvoj občine. Zato moje ime na listi stranke Solidarnost: da skupaj z njo in njenimi somišljeniki naredimo korake v novo smer – za novo Novo mesto in vse kraje v občini.

 

Nastja MohorkoNastja Mohorko
Rojena sem leta 1988. Delam v butični vinoteki Malamačka, ki je locirana v centru Novega mesta. Kot soorganizatorka festivala Malvin, malega festivala velikih vin, sem vpeta v novomeško dogajanje in si želim dolgoročnih sprememb, ki bodo v korist vsem občankam in občanom. Podpiram boj za polno transparentnost poslovanja občine in možnost soodločanja občank in občanov. To so ukrepi, ki jih naša občina nujno potrebuje za svoj razvoj.

 

Aleksander Čop
Ukvarjam se z rokodelstvom, natančneje, izdelujem okvirje za slike. V preteklosti sem bil zaposlen kot pedagoški delavec (učitelj športne vzgoje in vzgojitelj), komercialist in tudi kot voznik tovornjaka. Rojen sem leta 1965. Osnovno šolo in gimnazijo sem končal v Novem mestu. V politiki se nisem nikoli udejstvoval. Kljub temu si (kot večina občank in občanov) želim, da se v čim krajšem času odpravijo napačne odločitve na vseh ravneh. Da ne prihaja vedno znova do zgrešenih političnih odločitev, ki nam otežujejo življenje. To vemo vsi, a premalo jih spregovori. Še manj se jih za resnico tudi bori.

 

Urška LikarUrška Likar
Rojena sem maja 1982, po izobrazbi diplomirana umetnostna zgodovinarka, zaposlena v družinskem zasebnem podjetju. Za kandidaturo na listi Solidarnosti Novo mesto sem se odločila, ker si želim sprememb. Občina Novo mesto mora izkoristiti svoje potenciale in zasijati v vsej svoji luči. Zato je potrebna vizija in večletna strategija. Verjamem v programske predloge stranke Solidarnosti, saj zavzema stališča in ideje, ki bodo zastopala interese vseh občank in občanov. Naveličana sem političnega kadrovanja, praznenja občinske blagajne v korist posameznikov, nerealiziranih projektov in praznih obljub. Stopimo skupaj in naredimo nekaj za naše mesto in za našo občino.

 

Tadej VentaTadej Venta
Sem 28-letni Novomeščan, po izobrazbi komunalni inženir. Zagnan in poln idej, ki so podprte z delovnimi izkušnjami, tako iz domačega okolja kot tudi iz tujine. Poleg pridobivanja izobrazbe sem bil ves čas vpet tudi v šport. V občinskem svetu se bom zavzemal za izboljšanje možnosti za šport in rekreacijo, tako za ljubiteljske športnike kot za mladino in profesionalni šport. Zavzemal se bom tudi za obuditev družabnega življenja v Novem mestu, hkrati pa se mi zdi ključno, da se povečajo možnosti za zaposlovanje mladih Dolenjk in Dolenjcev. Želel bi si, da bi se obnovilo novomeško mestno jedro pa tudi, da bi se v zadovoljstvo vseh občanov rešila romska problematika. Prav tako je nujno, da se naredi pregled poslovanja nad občinskimi financami in odgovori na vprašanje, zakaj so propadli številni projekti, kot je na primer športna dvorana, vzhodna tribuna v Portovalu ter nadkritje velodroma v Češči vasi. Novo mesto rabi sveže ideje, rabi nove ljudi, da speče mesto spet obudi!

 

Marjanca KočevarMarjanca Kočevar
Rojena v Metliki, že 35 let živi v Novem mestu, kjer je delala v Študijski knjižnici Mirana Jarca in poučevala v osnovni šoli. Poleg tega je že ves čas, v vsakokratnem delovnem okolju, aktivno predana kulturi. Napisala je sedem knjig poezije, bila v raznih uredništvih literarnih revij, delovala v republiških odborih in svetih za kulturo, njene pesmi so objavljene v več domačih in tujih antologijah, zastopana je tudi v leksikonu OSEBNOSTI, kjer je omenjena med okoli 12.000 najpomembnejšimi Slovenci vseh časov. Prireja Salone poezije, na katerih je sodelovalo okoli 300 umetnikov iz domovine in tujine, iz njih je izšlo kar nekaj mladih slovenskih umetnikov. Po vsej Sloveniji vodi pesniške delavnice, za svoje delo je dobila veliko priznanj in odličij ter visoko Trdinovo nagrado. S svojo poezijo in glasno in pogumno zastavljeno besedo je sodelovanja tudi na več demonstracijah in gibanjih za pozitivne spremembe, že kot študentka pa tudi ob slovenskem osamosvajanju. Zmeraj sta ji bili pomembna resnica in pravica ter skrb za človeka, zato aktivno sodeluje tudi v slovenskem Amnesty International.
Je dolgoletna članica Društva slovenskih pisateljev in Društva Novo mesto. Izkazala se je tudi pri humanitarnem delu, za kar je dobila državno priznanje Ministrstva za delo in družino.
K stranki SOLIDARNOST se je pridružila zaradi programa, saj si želi sprememb, tako v samem Novem mestu kot bližnji okolici. Z vsem srcem je podpirala vstajniška gibanja v občinskem in državnem merilu, prav zato za novega župana MO Novo mesto podpira kandidaturo prof. Uroša Lubeja, mladega človeka z vizijo, za katerega verjame, da bo v naše mesto vložil vse svoje ideje, znanje in moči in da ga bo pri tem vodila želja po pravičnost in enakih možnostih prav za vse občane, da bo zaživelo tako, kot si vsi želimo, seveda tudi na kulturnem področju, kjer bo lahko s svojimi dolgoletnimi izkušnjami aktivno sodelovala tudi sama.