kdo smo

Solidarnost Novo mesto je gibanje posameznikov in posameznic, ki se zavzemamo za temeljite spremembe v delovanju novomeške občine. Zavezani smo načelom pravičnosti, solidarnosti, transparentnosti, trajnostnega razvoja in delovanju za skupno dobro.

Povezujemo vse tiste, ki jih je združilo spoznanje, da se moramo, če želimo doseči skupne cilje, povezati v politično silo – ne glede na vse pasti, ki jih prinaša tovrstno delovanje.

Solidarnost Novo mesto je del stranke Solidarnost. Le­-ta je nastala iz vstajniških gibanj, ki so pretresala Slovenijo v letih 2012 in 2013. Protesti so potekali tudi v Novem mestu in so bili usmerjeni ne le proti tedanji vladi in državnemu zboru, ampak predvsem proti lokalni politični eliti, ki je sistematično zlorabljala oblast in delovala ter še vedno deluje izrazito proti interesom občank in občanov.

Postani del sprememb, ki jih potrebuje Novo mesto in Dolenjska, Slovenija in Evropa. Pridruži se nam!

Izberimo spremembe!