KADROVSKE ZADEVE: Razpis za ravnatelja Vrtec Ciciban Novo mesto

Datum objave: 26. april, 2016

Stališče Solidarnosti do predloga sklepa, da občina ukaže svetu Vrtca Ciciban, da ne imenuje ravnateljice s polnim mandatom:

Predlaganega sklepa ne moremo podpreti. Gre za organski proces, prejšnja ravnateljica se je upokojila in svet zavoda je objavil razpis za novega ravnatelja oz. ravnateljico. V tem ne vidim neke težave, gre za logično kontinuiteto in ne razumem, zakaj ustavljati ta proces. Pri agenciji za šport smo sicer naredili podobno, vendar je bila tam specifična situacija, v ozadju je bila jasna volja za reorganizacijo občinskih zavodov in vprašanje kompetenc. Konkretno tukaj lahko pričakujemo prijavo kvalitetnih kandidatov. Vprašanje je tudi, če lahko občinski svet sploh sprejme tak sklep, svoja upravičenja namreč uresničujemo preko predstavnikov v svetu zavoda in je kvečjemu to lahko ustrezna pot.

Morda bi lahko kvečjemu dali priporočilo našim predstavnikom, mislim da je kakršnokoli ukazovanje odveč. V kolikor se razmišlja o združevanju obeh mestnih vrtec, pa bi poudarili, da je občinski svet v razpravi že pred nekaj leti združevanje vrtcev že zavrnil na podlagi opravljene analize in ne vemo, kaj novega bi lahko prinesle nove analize.

Facebooktwitter