Glavni trg naj pripade ljudem, ne avtomobilom

Datum objave: 5. december, 2018

V Solidarnosti Novo mesto smo včeraj, 2. decembra 2018, ob 19.30 uri, na podlagi številnih pobud občank in občanov objavili peticijo, v kateri predlagamo zaprtje Glavnega trga za tranzitni avtomobilski promet. Glavni trg naj postane prostor druženja, srečevanja, poslovanja ter prostor za kulturno in umetniško aktivnost. Glavni trg naj bo cona za pešce, na kateri se dovoli zgolj avtomobilski dostop in nekaj parkirišč za stanovalce mestnega jedrakolesarski promet, dostavo za poslovne prostore ter javni potniški promet.

Peticija je dostopna na povezavi. 

Podpisniki peticije se zavzemamo, da Mestna občina Novo mesto nadaljuje in še poglobi vse programe, ki oživljajo Glavni trg, še posebej programe, ki spodbujajo bivanje in poslovanje v mestnem jedru. Prav tako naj pospeši aktivnosti za gradnjo parkirne hiše v mestnem jedru, s katero bo omilila težave s parkiranjem.

Solidarnost Novo mesto bo, če bo peticija doživela dovolj podpore med občankami in občani, v Občinski svet Mestne občina Novo mesto vložila ustrezen občinski akt, s katerim bo Občinski svet – če bo predlog dobil dovolj podpore drugih svetniških skupin – Glavni trg razglasil za cono, namenjeno pešcem.

V Solidarnosti Novo mesto smo v Občinskem svetu podprli prenovo mestnega jedra. Ne podpiramo pa odločitve vodstva občine, v kateri je zapisano, da bo Glavni trg tudi po sprostitvi prometa po Sokolski ulici še naprej odprt za avtomobilski promet. Če bo promet namreč promet potekal po Sokolski ulici, potem odprtje Glavnega trga za avtomobilski promet ne bo imelo nobenega pozitivnega učinka na zmanjševanje prometnih zamaškov v drugih delih mesta. Zato predlagamo, da Glavni trg – skladno z dolgoletnimi prizadevanji in pričakovanji občank in občanov – končno namenimo ljudem in ne več avtomobilom. 

Facebooktwitter