Alternativni predlog splošni prepovedi pitja alkohola

Datum objave: 28. maj, 2015

Občinski svet je na 7. seji, 28. maja 2015, v prvi obravnavi sprejel splošno in za vse občanke in občane ter obiskovalce veljavno prepoved pitja alkohola na javnih površinah. Solidarnosti Novo mesto utemeljitev, ki jo je podala direktorica občinske uprave, ni prepričala, zato smo podali drugačen predlog (prepove naj se samo popivanje, se pravi prekomerno uživanje alkohola), hkrati pa zahtevali pojasnila o dosedanjem izvajanju odloka in o dejanski sposobnosti občine, da bo sprejeti odlok izvajala.

Nina Jakovljević je pojasnila, da gre za konkreten poseg v svobodo posameznika in da je potrebno tovrstne prepovedi skrbno pretehtati in mora učinek odtehtati prepoved. „Uprava v obrazložitvi razen sporočilne vrednosti te prepovedi ni podala nobeni zagotovil, da bo odlok dejansko učinkoval in ga bo možno izvajati. Že v obstoječem odloku so navedene številne prepovedi, ki pa jih občinski inšpektorat zaradi kadrovske podhranjenosti in organizacijskih razlogov ne uspe sankcionirati. Za Solidarnost je sprejemljiva edino prepoved prekomernega pitja na javnih površinah, čeprav se nam tudi postavlja vprašanje zmožnosti občine, da tako prepoved tudi učinkovito sankcionira.“

V Solidarnosti Novo mesto smo tudi mnenja, da bi se morala problematika mladine reševati strateško in premišljeno, saj pitja alkohola ni vzrok težav mladostnikov, ampak njihova posledica. Pričakujemo sprejetje strategije za mlade ter čim prejšnjo uresničitev odprtja mladinskega centra.

Facebooktwitter